Uzemneni elektrody

Elektrostatické uzemnění je mimořádně důležitým faktorem v sektoru a přepravě hořlavých alkoholů a dalších látek, jako jsou kapaliny nebo prášky. Pokud je elektrostatický náboj v blízkosti hořlavých materiálů, vzniká nebezpečí.

V Evropě se každoročně zavazuje k více než 400 nehodám způsobeným těmito jevy. Zapálení, požáry a dokonce i začátky jsou naprosto reálným nebezpečím, které si je vědoma jakéhokoliv zdravého pracovníka a manažera ve sféře.

Varican Pro Comfort

Zde přicházíme s pomocí mechanismů a systémů elektrostatického uzemnění. Jejich obsazení v podstatě odkazuje na připojení ohrožených prvků s nízkoodporovým procesem k uzemnění pomocí vhodné svorky. Na trhu je velké množství jejich postav - zaškrtnutých, šroubovaných, namontovaných v jednom kontejnerovém pouzdře. Pokročilejší systémy také umožňují monitorování zemnění v reálném čase. Při integraci s novými zařízeními nemusí umožňovat výdej produktu nebo na něm pracovat v případě problémů se zemněním. Některé metody tuto možnost fyzicky blokují zavřením ventilu nebo výplně, což je užitečné v případě selhání spolupracujících zařízení nebo pokusů o obcházení zabezpečení. Tento typ řešení je běžně proléván u železničních a silničních cisteren.

Poměrně častým problémem s použitím svorek na zařízeních s laky, barvami, rozpouštědly nebo pryskyřicemi je, že proces povrchové úpravy materiálu je špatný, aby se zcela snížil. Může být použito k vytvoření elektrostatické izolační vrstvy, která částečně nebo úplně neguje její účinnost. Proto platí nejen pro zařízení, ale také pro kontejnery a nádrže umístěné pro skladování výše uvedených materiálů.