Trida matematickeho programu 4

V současné době se díky velmi rychlému vývoji moderních výpočetních metod FEM (metoda konečných prvků rychle stala zvláště specifickým nástrojem pro numerickou analýzu různých konstrukcí. Modelování MES bylo velmi obtížné aplikovat prakticky v žádné z těchto inženýrských oblastí i v aplikované matematice. V nejjednodušších termínech, mluvit MES, to je obtížná metoda řešení diferenciálních a parciálních rovnic (po dřívější diskretizaci ve správném prostoru.

Co představuje MESMetoda konečných prvků, v současné době jedna z nejzajímavějších počítačových metod pro stanovení napětí, zobecněných sil, deformací a posunů v testovaných strukturách. Modelování FEA je umístěno na plánu dělení do plného počtu konečných prvků. V oblasti každého jednotlivého prvku mohou být vytvořeny některé aproximace a všechny neznámé (hlavně posuny jsou prezentovány dodatečnou interpolační funkcí, která využívá hodnoty díla v uzavřeném počtu bodů (hovorově nazývaných uzly.

Aplikace MES modelováníV současné době se pevnost konstrukce, napětí, posunutí a simulace deformací kontroluje metodou FEM. V počítačové mechanice (CAE lze studovat také tok tepla a proudění kapaliny s touto strategií. Metoda MES je také vhodná pro studium dynamiky, statiky strojů, kinematiky a magnetostatických, elektromagnetických a elektrostatických efektů. MES modelování bude pravděpodobně žít ve 2D (dvourozměrný prostor, kde je diskretizace často spojena s dělením specifického oddělení na trojúhelníky. Díky této metodě můžeme spočítat hodnoty, které se objevují v rámci daného programu. Existují však určitá omezení v současných technologiích, která je třeba mít na paměti.

https://p-dex.eu/cz/

Největší výhody a nevýhody metody FEMNejvětší výhodou MES je bezesporu schopnost získat správné výsledky i pro velmi jemné tvary, pro které by bylo velmi obtížné provádět běžné analytické výpočty. V práci to znamená, že některé problémy mohou být zkopírovány do paměti počítače, aniž by bylo nutné budovat drahé prototypy. Tento mechanismus do značné míry usnadňuje celý proces návrhu.Rozdělení studované oblasti na stále mladší prvky má za následek přesnější výsledky výpočtů. Mělo by být vzpomínáno a že existuje stejná koupila mnohem větší poptávka po mnoha výpočetních moderních počítačích. Mělo by se také připomenout, že v takovém případě je třeba přidat spoustu chyb a výpočtů, které vyplývají z četných aproximací zpracovaných hodnot. Je-li zkoumaná oblast dána z několika set tisíc nových prvků, které mají nelineární vlastnosti, pak v tomto případě musí být výpočet v nových iteracích řádně změněn tak, aby výsledný výstup byl reálný.