Nebezpecna zona elektromagnetickeho zareni

Vzhledem k nedávné skutečnosti, že na konci Evropské unie platily nové bezpečnostní předpisy, bylo rozhodnuto o harmonizaci předpisů. Byly zavedeny požadavky ATEX, které jsou v případě prostředí s nebezpečím výbuchu a příslušenství pro zveřejnění v těchto zónách uvedeny. Účelem těchto novinek je velké snížení rizika nebo jeho úplná eliminace, která je spojena s využíváním efektů v blízkosti místa, kde může dojít k ohrožení výbuchu, konkrétně zón EX.

Požadavky EX, přesněji směrnice, definují požadavky, které musí daný výrobek splňovat a které jsou určeny pro použití v oblastech ohrožených výbuchem. Hlavním cílem metody je harmonizovat postupy pro kompatibilitu obranných zařízení a systémů v současných oblastech ohrožených výbuchem a zajistit jejich přímý průběh v Evropské unii.Toto pravidlo se vztahuje na všechny elektrické a neelektrické nádobí a ochranné systémy, které budou použity na místech s nebezpečím výbuchu. Požadavky ATEX platí pro bezpečnostní, řídicí a řídicí zařízení, která budou nasměrována mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Nevyžadují, aby měly nezávislé funkce, ale přispějí k určitým zařízením a ochranným metodám, které se tam budou používat.Směrnice definuje a dokládá shodu článku s rezervacemi ATEX. Výrobky, které splňují tato přání, tj. Normy harmonizované s radou, musí rovněž splňovat příslušné požadavky. Využívání smluv není nutné, pouze postup dodržování předpisů. Jedná se o dodržování principu vytvořeného reagující jednotkou na základě oznámení vydaného Evropskou komisí. Mohou se objevit odchylky, ale v případě elektrických zařízení třetí kategorie a kategorií neelektrických zařízení dvou a tří kategorií.Pokud hledáte tyto výjimky, pak informace o kompatibilitě, které v tomto příkladu vydávají výrobci tohoto zařízení bez účasti oznámeného subjektu. Ceny jsou však respektovány a výrobce bude v této formě povinen vstupovat na trh svých výrobků.Pokud hledá důležité požadavky, je k dispozici certifikace elektrických a neelektrických zařízení, samozřejmostí je certifikace, požadavky na místa vstupu a život v Evropské unii.