Inteligentniho osvetleni

Systémy nouzového osvětlení jsou v této oblasti velmi cennou osobou. Ve výrobních halách, kde zaměstnanci obsluhují stroje jako přístupné pohyblivé části, mohou v případě náhlého nedostatku osvětlení zůstat trvale zraněni a dokonce ohroženi. V okamžiku ztráty napájení zařízení přestanou fungovat, ale motory zrychlené na velké otáčky skončí až po několika sekundách od přerušení proudu.

Dokonce i v posledních strojích, kde byly implementovány systémy, které po odpojení napětí automaticky zabraňují práci pohyblivých částí, je jejich zastavení téměř nikdy okamžité. Aby se takovým událostem zabránilo, měly by být použity systémy nouzového osvětlení. Liší se do vzdálených typů, ale úkolem každého z nich je udržet osvětlení místnosti po takovém výpadku proudu. Díky tomu mohou hosté bezpečně zastavit stroje, zatímco v případě požáru je snadné opustit budovu.

Nejoblíbenější systém nouzového osvětlení, vhodný nejen v sektoru, ale i v obytných místnostech, jsou speciální svítidla. Nouzové svítidlo má malou vestavěnou baterii, která ukládá elektřinu během každodenního provozu zařízení. V období náhlého úpadku napětí speciální elektronický obvod přepne napájení svítidla na energii z baterie. Kontrolka se rozsvítí, dokud není vybrána baterie. Systém svítidel má bohužel určité vlastnosti, jako je používání malých baterií, jen několik desítek, a někdy jen několik minut osvětlení.

Vlastní systém, který lze použít v průmyslu, počítá s poskytnutím další místnosti, kde jsou instalovány velké akumulátory a kontrolní tvary. Stále můžete použít generátor, takže nejen nouzové osvětlení bude fungovat po mnoho hodin, ale energie bude bohatá i na vlastní zařízení, například počítače nebo některé stroje.