Fiskalni pokladna elzab mini e

Každý podnikatel, který je pokladnou v naší společnosti, bojuje každý den se vzdálenými problémy, které mohou tato zařízení vytvořit. Stejně jako všechna elektronická zařízení, registrační pokladny nejsou prosté profesionálů a někdy se zkazí. Ne všichni majitelé podniků vědí, že v každém okamžiku, kdy je záznam prováděn pomocí pokladny, by měl mít jiné zařízení - v případě dokonalého selhání.

Nedostatek záložní pokladny při prodeji výrobků nebo služeb může vést k uložení sankcí daňovým úřadem, protože to zabrání evidenci prodeje během výpadku hlavního zařízení. Dokumenty uložené v pokladně by měly obsahovat servisní knížku. V tomto dopise jsou nejen všechny opravy provedené na zařízení, ale také informace o fiskalizaci pokladny nebo výměně její paměti. V servisním místě již musí existovat jedinečné číslo, které je daňovému úřadu přiděleno do registrační pokladny, název společnosti a adresa prostor, ve kterých je hotovost používána. Všechny tyto reklamy jsou potřebné k úspěchu daňových kontrol. Všechny nové produkty v povědomí rejstříku a jejich změna jsou v blízkosti činnosti specializované služby, kterou by měl každý podnikatel využívající pokladny tvořit podepsanou smlouvou. Co je důležité - měli byste informovat finanční úřad o jakékoli změně služby pokladníka. Prodej v pokladnách by měl být prováděn průběžně, a pokud je paměť pokladny plná, je nutné vyměnit paměť za novou, která má současně odečet paměti. Pravděpodobně by mělo existovat čtení paměti pokladny - i když je změněna, ale pouze autorizovanou osobou. Kromě toho musí být činnost ukončena v přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Od přečtení fiskální pokladny je připraven příslušný protokol, jehož jedna kopie je doručena do daňového úřadu a druhá do podnikatele. Tuto zprávu musí uchovávat spolu s dalšími dokumenty souvisejícími s pokladnou - jeho nedostatek může vést k uložení sankce ze strany úřadu.